Góc phương vị, góc ngẩng khi lắp đặt chảo?
Góc phương vị là góc nằm ngang (tính từ phía bắc của đường kinh tuyến từ theo chiều kim đồng hồ đến đường thẳng đã cho), được tạo bởi đường tâm của búp sóng chính với phương Bắc của trái đất theo chiều kim đồng hồ, có giá trị từ 0 đến < 360 độ.

  »  

Góc phương vị, góc ngẩng khi lắp đặt chảo?

08:35 Thứ Tư,05/06/2013
Góc phương vị là góc nằm ngang (tính từ phía bắc của đường kinh tuyến từ theo chiều kim đồng hồ đến đường thẳng đã cho), được tạo bởi đường tâm của búp sóng chính với phương Bắc của trái đất theo chiều kim đồng hồ, có giá trị từ 0 đến < 360 độ.

Góc phương vị là một thông số quan trọng khi lắp đặt chảo vệ tinh; theo đó nhân viên lắp đặt phải dựa vào la bàn để xác định lắp đặt thế nào cho đúng.
Đối với việc xác định góc phương vị để lắp đặt chảo của MobiTV, cần hướng chảo về phía Tây Nam (208 – 310 độ) sau đó đi chuyển chảo sang trái sang phải để dò tín hiệu MobiTV từ vệ tinh NSS6.
Góc ngẩng là góc giữa hướng của chảo thu so với mặt phẳng nằm ngang
Góc ngẩng của chảo MobiTV cần cao hơn so với góc ngẩng của chảo vệ tinh thu tín hiệu từ vệ tinh Vinasat.
Góc phân cực (Góc xoay) là vị trí lắp đặt LNB (bộ giảm nhiễu)
Lắp đặt LNB không đúng góc xoay sẽ gây ra hiện tượng thiếu kênh.
Từ khóa:
Góc phương vị, góc ngẩng khi lắp đặt chảo? Góc phương vị, góc ngẩng khi lắp đặt chảo?
710 123
Góc phương vị là góc nằm ngang (tính từ phía bắc của đường kinh tuyến từ theo chiều kim đồng hồ đến đường thẳng đã cho), được tạo bởi đường tâm của búp sóng chính với phương Bắc của trái đất theo chiều kim đồng hồ, có giá trị từ 0 đến < 360 độ.

© Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu
mobiTV, Tòa nhà IC, 82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.38713666. Email: info@mobitv.net.vn