Tra cứu thông tin

Để tra mã số thẻ khách hàng nhất nút "Hỗ trợ" ba lần trên điều khiển đầu thu