Dịch vụ
TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ - KHI BẢO HÀNH KHÔNG CÒN LÀ NỖI LO
Gói kênh 12/09/2018
(MobiTV) – Truyền hình MobiTV là một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam. MobiTV truyền dẫn tín hiệu trên hệ thống truyền hình kỹ thuật số vệ tinh (DTH) và hệ thống truyền hình kỹ thuật số mặt đất (DTT). Chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ truyền hình kỹ thuật số tới mọi miền trên phạm vi toàn quốc.
Gói kênh
Xem tiếp
TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ - KHI BẢO HÀNH KHÔNG CÒN LÀ NỖI LO
(MobiTV) – Truyền hình MobiTV là một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam. MobiTV truyền dẫn tín hiệu trên hệ thống truyền hình kỹ thuật số vệ tinh (DTH) và hệ thống truyền hình kỹ thuật số mặt đất (DTT). Chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ truyền hình kỹ thuật số tới mọi miền trên phạm vi toàn quốc.