Cái gì không biết thì "Hỏi anh Ba Khía"

26-07-2018
"Hỏi anh Ba Khía" là tiểu phẩm hài giải đáp những chủ đề nóng trong dòng thời sự, những nút thắt một câu chuyện nào đó nhằm cung cấp kiến thức khoa giáo trên nhiều lĩnh vực của nông dân.
VivaTV - Xem là vui
Các video khác