Martin Truex Jr. - Người hùng giải NASCAR Race Hub

27-07-2018
Martin Truex Jr. và đội trưởng Cole Pearn tóm tắt chiến lược đã đưa họ đến chiến thắng chặng tiểu bang Quaker 400 tại Kentucky Speedway. Hãy cùng theo dõi chương trình NASCAR Race Hub trên Fox Sports
MobiTV - Kết nối cảm xúc
Các video khác